De Zwijnenborgh exporteert naar alle EU-landen.


klik hier voor een vergroting


De vele regels die gelden bij de export van varkens zijn aangepast voor de hobbyvarkens. Zo hoeven niet alle hobbyvarkens te worden onderzocht op Aujeszky en blaasjesziekte, maar alleen de varkens die de grens overgaan.

Dit is vastgelegd in de instructies voor de Voedsel- en Warenautoriteit. In deze instructies is het volgende opgenomen.

  • Zowel de hobbyhouders als de kleinschalige bedrijven moeten een UBN hebben. De kleinschalige bedrijven moeten daarnaast als B-bedrijf of D-bedrijf staan geregistreerd bij het PVE.
  • Alle vervoersbewegingen moeten in I&R gemeld worden.
  • De varkens moeten correcte oormerken hebben.
  • Uitsluitend de varkens die op export gaan moeten serologisch onderzocht worden op de ziekte van Aujeszky en SVD. De bloedafname moet binnen 14 dagen vóór de exportdatum zijn uitgevoerd bij GD of CVI. De uitslag van het bloedonderzoek moet negatief zijn en bekend zijn vóór export. Export vindt plaats vanaf de veehouderij van herkomst.
  • Binnen 1 maand vóór bloedafname mogen er geen varkens op het UBN zijn aangevoerd. Dit moet voor de exportcertificering in I&R gecontroleerd worden.